Tag Archives: danh cao quy

Cao quy ban

Hỏi: Tôi nghe nói ngoài các loại cao có tác dụng chữa bệnh phổ biến như cao hổ, cao khỉ, cao trăn..., người ta còn nấu cao rùa. Xin bác sĩ cho biết cách nấu và loại cao này có công dụng ra sao? (Lê Văn Út - Cà Mau) Trả lời: Quy bản còn có tên ...