Tag Archives: mẫu chuyện kể về lương y hồ

Chuyện kể về lương y họ Phùng

Noi gương cha và cụ tổ, cụ Phùng Văn Côn sau này cũng gia nhập quân đội, làm nghề thuốc, giữ chức Phó Ngự y. Năm 1789, trong chiến dịch thân tốc tiêu diệt 20 vạn quân Thanh của vua Quang Trung (Nguyễn Huệ), cụ Côn tham gia đắc lực với nhiệm vụ trị thương ...