Tag Archives: Người sở hữu 3 báu vật về thuốc ở Việt Nam

Người sở hữu báu vật về thuốc ở Việt Nam

Tự bao đời nay, đồng bào Xê Đăng (dân tộc thiểu số ở vùng núi Ngọc Linh) coi vị thuốc Sâm Ngọc Linh như vị thuốc chữa bách bệnh. Khi nền y học hiện đại của thế giới bắt đầu xâm nhập, phát triển mạnh ở trong nước với các phương pháp điều trị hiện đại, ...