Tag Archives: tác dụng của cao xương báo

Đây là một số loại cao động vật

Xương gấu còn gọi là Hùng cốt. Tên khoa học OS ursi. Bộ phận sử dụng là toàn bộ xương các loài gấu đã phơi khô. Tính ấm, cay, vị mặn đi vào kinh can và thận. Từ xa xưa, loài người đã biết sử dụng các loại động vật săn bắn được để lấy thịt ...