Tag Archives: tam thất nam có tác dụng gì

Tam Thất Bắc

Tam thất được mệnh danh là Kim sang yếu dược, người ta ví nó như Kim bất hóan (vàng không đổi), là thuốc thường dùng của thương khoa, ngọai khoa, trong Vân Nam bạch dược nổi tiếng của Trung Quốc cũng hàm chứa bổn phẩm. TAM THẤT - Tính vị - - Trung dược đại từ ...