Tag Archives: thuốc viên diệp hạ châu

Những bài thuốc quý từ Diệp Hạ Châu

Cây diệp hạ châu, dân gian còn gọi là cây chó đẻ, diệp hạ châu đắng, diệp hòe thái, lão nha châu. Cây có hạt tròn xếp thành hàng dưới lá nên gọi là diệp hạ châu (diệp: lá, hạ: dưới, châu: ngọc tròn). Trong Đông y, Diệp hạ châu là một trong những vị thuốc ...